en-UScs-CZsk-SK

eCTD online - kúpa lístkov

Vyriešte eCTD registrácie, kúpte si lístky

Cena jednotlivého lístka sa líši v závislosti na tom, koľko ich objednáte. V prípade zakúpenia 10 lístkov sa uzatvára Zmluva o použití (licenčná zmluva k eCTD Editore - podmienky získania trvalé licencie). Časom tak môžete získať trvalú licenciu eCTD Editore úplne zadarmo.

Tabuľka cien lístkov

Počet zrazu zakúpených lístkov Cena lístka [€ bez DPH] Poznámka
1 300,-
3 274,- Zľava z lístka je 26 €.
5 252,- Zľava z lístka je 48,- €
10 240,- Zľava z lístka je 60,- € a a 50% z celkovej ceny lístkov budě tvoriť zľavu z trvalej licencie.