en-UScs-CZsk-SK

eCTD online - jak to funguje

Jak si vytvořit validní eCTD registrační sekvenci přes web

Kupte si jeden, čí více lístků. Vytvoříme vám vaši soukromou instanci eCTD Editoru dostupnou online a můžete začít ihned pracovat. Máte nárok na neomezené konzultace týkající se obsluhy editoru.

Po uplatnění lístku je daný lístek již trvale spojen s daným přípravkem a sekvencí. Danou sekvenci je však možné generovat opakovaně.

V případě, že nevytváříte první sekvenci (USA 0001 jinak 0000), je třeba nahrát původní sekvence. Ty se nahrávají postupně jako zip archiv. Editor je na serveru automaticky zpracuje.

Do editoru nahrajete potřebné soubory a nakonec výslednou sekvenci vyexportujete. Tento export si stáhnete a odešlete regulační autoritě.

V případě, že by se objevil jakýkoli technický problém ohledně přijetí, pošlete tento problém nám a my ho vyřešíme vždy jako reklamaci. Typicky se jedná například o otevření zip archivu sekvence na počítači Apple (přidává soubory .ds_store) či pozdější úpravy souborů mimo editor.